ADVIES

Telefonisch advies of opvragen van laboresultaten gebeurt bij voorkeur niet tijdens de raadplegingsuren omdat het vlot verloop van de raadpleging stoort. Mogen wij U daarom verzoeken te telefoneren:

tussen 12 uur en 13 uur 's middags of na 21 uur 's avonds.

Wanneer U toch tijdens de raadplegingsuren zou bellen tracht het telefoongesprek dan zo kort mogelijk te houden.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging